Eerste ontwerpen bufferdijk langs Waaslandhaven krijgen vorm

12/12/2021 Communicatie

In het kader van het complex project 'realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit voor het Havengebied Antwerpen' (CP ECA) wordt een ononderbroken buffer langs de hele westelijke zijde van de Waaslandhaven voorzien, in de vorm van een dijk met beplanting. De dijk loopt vanaf de Watermolendijk in Verrebroek, langs Drijdijk, Putten Weiden en Putten Hoog tot aan de Schelde bij Doel. Op zaterdag 11 december konden geïnteresseerde buurtbewoners kennismaken met de eerste ontwerpen tijdens een korte wandeling die op drie locaties in het projectgebied georganiseerd werd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, Gemeente Beveren, Port of Antwerp en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Aan Spaans Fort, Middenstraat/Blikken en Doel kregen geïnteresseerde buurtbewoners een uitleg over de eerste ontwerpen die de onderzoekers maakten voor de inrichting van de bufferdijk. In deze ontwerpen werden de inspraakreacties verwerkt die de onderzoekers eind 2020 verzamelden na de Bufferroute. Nadien maakten ze, onder begeleiding van een gids, een wandeling van telkens zo'n twee kilometer langs de dijk waarbij over de plannen verteld werd. 

Wil je meer weten over de bufferdijk of het volledige project? Check dan www.cpeca.be.

Middenstraat/Bllikken - copyright MLSO
Middenstraat/Blikken - Copyright MLSO
Middenstraat/Blikken - Copyright MLSO
Spaans Fort/Drijdijk - Copyright MLSO

Fototentoonstelling: 50 jaar bouwkundige realisaties Waaslandhaven

Economie Communicatie

Dol op geschiedenis? Gefascineerd door de Waaslandhaven en haar ontwikkeling? Een selectie van 50 foto's uit het uitgebreide archief van ingenieur Herbert Smitz vertelt het verhaal van de haven- en...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Start aanleg aanmeersteigers bouwmateriaal Scheldetunnel

Mobiliteit Communicatie

Om de aan- en afvoer van bouwmateriaal voor de nieuwe Scheldetunnel maximaal via het water te laten verlopen, start Lantis met de aanleg van twee aanmeerlocaties. Een op de rechteroever, ter hoogte...

Lees meer…

Naar boven