Herbeleef de Staat van de Waaslandhaven voor buren!

21/06/2022 Communicatie


Op zondag 19 juni organiseerden we onze Staat van de Waaslandhaven voor buren. Tijdens de infomarkt maakten de bezoekers kennis met onze projecten rond de thema's mobiliteit, duurzaamheid en natuur en wie had ingeschreven kreeg een begeleide rondleiding in het gloednieuwe kantoorgebouw van Aertssen Logistics. In totaal verwelkomden we net geen 300 buurtbewoners. Kon je er niet bij zijn? Geen probleem! We tonen je niet alleen enkele sfeerfoto's, je vindt hier ook heel wat informatie terug over de projecten die we afgelopen zondag voorstelden. 

(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO


Logigrid

Op weg naar een emissieloze logistieke sector

De energietransitie is in volle gang. De ambities zijn torenhoog en de technologie evolueert razendsnel. Dit vraagt enorme investeringen en een grondige wijziging van ons denken en doen. Ook van bedrijven. Met een combinatie van ambitie, weldoordachte investeringen en een visie op de lange termijn kunnen namelijk mooie resultaten geboekt worden. En daar wil MLSO de logistieke bedrijven bij helpen.

Op aangeven van MLSO werd het Logistiek Park Waasland eind 2019 geselecteerd voor het proefproject 'Logigrid' van VIL en Flux50, twee speerpuntclusters van de Vlaamse overheid. De voorbije twee jaar werd onderzocht welke meerwaarde samenwerking tussen logistieke bedrijven kan hebben op het vlak van energie. Met de bevindingen uit het proefproject zullen niet alleen de bedrijven van het Logistiek Park Waasland, maar ook andere logistieke bedrijven(terreinen) aan de slag kunnen gaan. 

Wat betekent 'Logigrid' precies?

In 'Logigrid' staat 'Logi' voor 'logistiek' en 'grid' voor 'elektriciteitsnetwerk'. Door de beschikbare technologieën gepast in te zetten kunnen logistieke bedrijven hun energiegebruik milderen en maximaal genieten van de mogelijkheden van lokale elektriciteitsproductie. Alle bedrijven in het Logistiek Park Waasland (Aertssen Logistics, ADPO, Agrityre, Metalon en Tabak Natie), en ook andere bedrijven uit de omgeving, zoals Remo-Frit en Wind aan de Stroom, namen deel aan dit project.

Ben je benieuwd naar wat de toekomst biedt en hoe je hiermee aan de slag kan binnen jouw bedrijf? Hier vind je alle informatie.

voorbeeld lokaal netwerk

Groene rand in en rond Logistiek Park Waasland

Hier vind je alle informatie over hoe we ervoor zorgen dat de diverse groene zones in en rond het Logistiek Park Waasland een aangename omgeving worden voor iedereen die er langs komt.

Duurzame mobiliteit

Elektrisch deelfietsensysteem

Vanaf het najaar 2022 worden in Beveren en de deelgemeenten op diverse locaties elektrische deelfietsen geplaatst.

Hoe werkt het systeem?

 • 6 fietsen op elke locatie;
 • behalve station Beveren en P+R Melsele: telkens 16 fietsen;
 • je neemt je fiets op een deelfiets-locatie, en laat hem vervolgens achter op de deelfiets-locatie van jouw keuze;
 • opladen, aanvullen van de fietsen en het onderhoud gebeurt door de leverancier, Donkey Republic;
 • hoeveel je betaalt is afhankelijk van de formule die je kiest:
  • een enkele rit (30 minuten) kost 3 euro,
  • een maandabonnement (max. 40 verplaatsingen) kost 72 euro, of 1,80 euro per rit,
  • een jaarabonnement (max. 400 verplaatsingen) kost 600 euro, of 1,50 euro per rit

Wil je meer weten over het elektrisch deelfietsensysteem? Hier lees je er alles over!

Nieuwe vrachtwagenparking in de Waaslandhaven

Om de situatie voor de vele vrachtwagenchauffeurs die vandaag in en rond de Waaslandhaven te verbeteren, legt Port of Antwerp-Bruges een nieuwe vrachtwagenparking aan. Deze nieuwe parking zal plaats bieden aan 280 vrachtwagens, en kan eventueel nog uitgebreid worden met 90 extra plaatsen.
Naast parkeerplaatsen wordt ook onder andere sanitair, douches, WIFI, automaten met drank en voeding en afvalcontainers voorzien. De werken voor deze parking startten in april 2021. In maart-april 2023 zal de nieuwe parking in gebruik genomen kunnen worden.

Masterplan Fietsinfrastructuur Port of Antwerp-Bruges

De fiets als duurzaam alternatief wordt steeds belangrijker in het woon-werkverkeer in de haven. Daarom investeert Port of Antwerp-Bruges de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen euro in meer en betere fietspaden in het havengebied.
In het havengebied ligt een uitgebreid netwerk van meer dan 200 km fietspaden. Al deze fietspaden werden geïnventariseerd en doorgelicht. Op basis van deze resultaten werd een masterplan uitgetekend om fietsen in het havengebied veiliger en comfortabeler te maken, met dus ook enkele optimaliseringen in het Waasland. In totaal worden de komende 10 jaar 115 projecten uitgevoerd. Het is de uiteindelijke bedoeling om te komen tot een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf.

Stap op de Fietsbus!

 • de Fietsbus is gratis en rijdt 7/7 tussen 4.45 uur en 23 uur;
 • je rijdt veilig door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel;
 • 4 Fietsbushaltes in het havengebied: 2 op elke oever.

Meer weten over de Fietsbus? Dat kan hier!

DeWaterbus

 • DeWaterbus vaart elke dag van het jaar, ook op zaterdag, zon- en feestdagen;
 • momenteel 8 haltes in de zone Hemiksem - Lillo, met elke 30 minuten een afvaart in beide richtingen;
 • vanaf 2023 wordt een nieuwe halte in Burcht gebouwd;
 • er wordt ook nog onderzoek gevoerd naar een waterverbinding met Doel.

Hier vind je alle info (incl. vaarschema's) over DeWaterbus.

Pendelbus Haven van Antwerpen

 • de Pendelbus rijdt elke dag, 24/7 en 365 dagen per jaar;
 • de uren zijn afgestemd op ploegendiensten;
 • als je werkgever aangesloten is bij de Pendelbus, kan je jouw plek eenvoudig reserveren via het online systeem;
 • de Pendelbus rijdt zodra er 1 stoel gereserveerd is op jouw route. De grootte van de bus wordt aangepast volgens het aantal reservaties;
 • je wordt afgezet + opgepikt aan de ingang van je bedrijf.

Hier vind je alle info over de Pendelbus Haven van Antwerpen.

Plan vrachtwagenparking Ketenis (c) Port of Antwerp-Bruges

Situering vrachtwagenparking Ketenis in de Waaslandhaven (c) Port of Antwerp-Bruges

Heraanleg N451

Aandacht voor veiligheid

De N451 krijgt een volledig nieuw wegdek in asfalt, met een solide fundering die beter bestand is tegen zwaardere voertuigen. In elke rijrichting komt er een vrijliggend fietspad van 2 meter breed. Aan de westzijde worden fietsers afgeschermd van voorbijrijdend verkeer door een groenzone met bomen. Aan de oostzijde door een gracht.
Ter hoogte van het kunstwerk BAKEN komt een verkeerseiland. Dat zorgt er niet alleen voor dat fietsers en voetgangers veilig de rijbaan kunnen oversteken, het remt ook de snelheid van auto's en vrachtverkeer af. In aanloop naar het verkeerseiland komen aan weerszijden van de rijbaan busperrons, waar telkens ook fietsnietjes voorzien worden. Het verkeerseiland sluit bovendien mooi aan op het recent aangelegde fietspad van het Logistiek Park Waasland.

Link met andere mobiliteitsprojecten

Momenteel doet de N451 dienst als ontsluitingsweg voor de Waaslandhaven, naast de R2. Na de realisatie van de nieuwe westelijke ontsluiting binnen het project ECA en van het GRUP E34-west, zal de N451 ontlast worden van doorgaand verkeer. De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) is een havenring- of randweg die een vlotte en veilige route biedt voor het gemotoriseerd verkeer, waaronder de zware vrachtwagens die naar of van de Waaslandhaven komen, zonder hierbij de lokale ontsluiting van percelen in de haven te hypothekeren. Omdat de WOW rechtstreeks dient te worden aangesloten op het hoofdwegennet is ook het toekomstige complex Watermolen en de aansluiting op de E34 opgenomen in het planproces van het GRUP E34-west.

Timing, verwachte hinder en omleiding?

Momenteel is het de verwachting dat de werken aan de N451 eind 2022 / begin 2023 starten. Wil je op de hoogte blijven van de juiste timing, de verwachte hinder en omleidingen die voorzien worden? Op de website van de gemeente Beveren vind je de meest actuele informatie over wegenwerken terug.

Eindbeeld heraanleg N451

Onderzoek naar potentieel fietsnetwerk rond de E34

In het kader van het op te maken RUP voor de heraanleg van de E34 ter hoogte van de Waaslandhaven, onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheden van het fietsnetwerk rond de E34. Daarbij wordt vooral gekeken naar hoe en waar veilige doorsteken over de E34 mogelijk zijn.

Op de kaart zie je de diverse opties die momenteel bekeken worden.

Overzicht mogelijke opties fietsnetwerk rond E34

Bufferdijk binnen complex project ECA

Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)

Om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied voorzien:

 • nieuw (tweede) getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet;
 • uitbreiding van de bestaande Noordzeeterminal;
 • inbreiding ter hoogte van het Noordelijk Insteekdok;
 • aantal haventerreinen voor logistiek
 • nieuwe wegen, spoorwegen en fietspaden
 • mogelijkheden voor binnenvaart

Daarbij gaat speciale aandacht naar het voorkomen en milderen van impact op de omgeving. Lees hier alles over het project.

Bufferdijk

Lees hier alles over de bufferdijk die aangelegd wordt binnen het project ECA.

Op onderstaand overzichtsplan zie je de verschillende onderdelen van de bufferdijk aangeduid en een korte beschrijving van elk onderdeel.

pdf
19.92 MB

Overzicht bufferdijk

Westelijke Ontsluitingsweg complex project ECA

Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)

Om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied voorzien:

 • nieuw (tweede) getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet;
 • uitbreiding van de bestaande Noordzeeterminal;
 • inbreiding ter hoogte van het Noordelijk Insteekdok;
 • aantal haventerreinen voor logistiek
 • nieuwe wegen, spoorwegen en fietspaden
 • mogelijkheden voor binnenvaart

Daarbij gaat speciale aandacht naar het voorkomen en milderen van impact op de omgeving. Lees hier alles over het project.

Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW)

De Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven heeft volgende doelstellingen:

 • vlotte ontsluiting voor (vracht)wagenverkeer naar het hoofdwegennet;
 • spoorontsluiting voor containerterminals en bedrijven;
 • vervolledigen van gewenste fietsverbindingen.

Randvoorwaarden:

 • ontsluitingsweg voor bedrijven op het tracé van de Blikken;
 • verbinding tussen de dorpskernen en de haven;
 • buffer tussen de haven en de omliggende polders;
 • verkeersveilige infrastructuur voor fietsen, treinen en (vracht)wagens;
 • respect voor de concessiegrenzen van bedrijven;
 • vermijden van impact op de omliggende polder en de leidingstrook.

Lees hier alles over het project Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven.

Hieronder vind je enkele toekomstbeelden.

pdf
16.11 MB

MLSO

MLSO in een notendop

 • °15 december 1982: Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, kortweg Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO);
 • eerst onderdak bij Interwaas, daarna kantoor op de Grote Markt in Beveren;
 • Sinds juni 2010: oude pastorie aan Sint-Paulusplein in Kallo;
 • 30 maart 2017: inhuldiging vernieuwd kantoor met verschillende duurzame technologieën: groendak, zonnepanelen, hergebruik regenwater, duurzaam aangelegde groenpartijen,...

MLSO zet in op drie pijlers

 • Grondbeleid: verwerven van gronden voor ontwikkeling van de Waaslandhaven + ze bouwrijp maken, met aandacht voor de regels rond natuurcompensatie, vogelrichtlijngebied,...
 • Industrialisatiebeleid: verlenen van concessies aan bedrijven in de industriële zone (maritieme zone = Port of Antwerp-Bruges)
 • Subregionaal beleid: belangen behartigen van de Waaslandhaven bij lokale en hogere overheden, met aandacht voor thema's als mobiliteit, milieu en duurzaamheid.

Meer weten over MLSO? Ontdek het hier.

Focus op verduurzamen van de Waaslandhaven

MLSO zet samen met haar partners in op een verdere verduurzaming van de Waaslandhaven. Enkele van de projecten waar MLSO in betrokken is:

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Insectenhotels vervolledigen vernieuwde MLSO-tuin

Natuur Communicatie

Begin 2022 werden de groenpartijen rondom het MLSO-kantoor heringericht met insectvriendelijke bloemen en planten. Ondertussen groeit de aanplant volop en zijn er her en der al bloempjes...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Naar boven