Meer dan 250 bezoekers tijdens Staat van de Waaslandhaven voor buren

11/10/2023 Communicatie


Op zondag 8 oktober 2023 zwaaiden de deuren van OC't Waaigat in Burcht tussen 11 en 15 uur open voor wie meer te weten wilde komen over de plannen rond Fort Sint-Marie, de havenontwikkeling en het nieuwe industrieel/logistiek terrein De Bieshoek, de werken aan de E34, duurzaam woon-werkverkeer en de nieuwe aanlegsteiger voor DeWaterbus. Gemeente Zwijndrecht gaf er ook informatie over de herbestemming van de Sint-Martinuskerk en organiseerde elk uur een begeleide wandeling naar de Sint-Martinuskerk en de locatie voor de nieuwe aanlegsteiger. Bezoekers konden er ook het nieuwe platform Havenjobs uittesten of meer info over de opleidingsmogelijkheden van VDAB vinden. Met iets meer dan 250 bezoekers was ook deze Staat van de Waaslandhaven voor buren een groot succes!

Hieronder vind je een sfeerverslag. Kon je er niet bij zijn? Geen probleem! Op deze pagina vind je ook de info over de projecten die we er voorstelden.

(c) MLSO

(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO
(c) MLSO

Maatschappij Linkerscheldeoever

MLSO in een notendop

 • °15 december 1982: Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, kortweg Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO);
 • eerst onderdak bij Interwaas, daarna kantoor op de Grote Markt in Beveren;
 • Sinds juni 2010: oude pastorie aan Sint-Paulusplein in Kallo;
 • 30 maart 2017: inhuldiging vernieuwd kantoor met verschillende duurzame technologieën: groendak, zonnepanelen, hergebruik regenwater, duurzaam aangelegde groenpartijen,...

MLSO zet in op drie pijlers

 • Grondbeleid: verwerven van gronden voor ontwikkeling van de Waaslandhaven + ze bouwrijp maken, met aandacht voor de regels rond natuurcompensatie, vogelrichtlijngebied,...
 • Industrialisatiebeleid: verlenen van concessies aan bedrijven in de industriële zone (maritieme zone = Port of Antwerp-Bruges)
 • Subregionaal beleid: belangen behartigen van de Waaslandhaven bij lokale en hogere overheden, met aandacht voor thema's als mobiliteit, milieu en duurzaamheid.

Meer weten over MLSO? Ontdek het hier.

Focus op verduurzamen van de Waaslandhaven

MLSO zet samen met haar partners in op een verdere verduurzaming van de Waaslandhaven. Enkele van de projecten waar MLSO in betrokken is:


Industrieel/logistieke zone 'De Bieshoek'

Een van de deelprojecten binnen Containercluster Linkerscheldeoever in het complex project 'Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (CP ECA) is de creatie van een nieuwe industrieel/logistieke zone van zo'n 65 ha op het grondgebied van Zwijndrecht, De Bieshoek.
Bij het ontwerp van deze zone staan aandacht voor natuur en omgeving centraal.

Duurzame inrichting van de zone door:

 • groenblauwe dooradering bedrijventerrein:


  • centrale waterinfiltratie (opvang hemelwater) in combinatie met natuur;
  • zachte overgang naar natuurgebied Groot Rietveld;
 • reconstructie Defensieve Dijk: aanleg van een robuuste buffer tussen Groot Rietveld en De Bieshoek;
  • fietsrecreatie wordt mogelijk langs Defensieve Dijk;
  • wandelpad met uitkijkmogelijkheden op Groot Rietveld en onthaalpunten ten noorden (Fort Sint-Marie) en ten zuiden (Put van Fien);
 • boscompensatie wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk voorzien door MLSO;
 • extra fietsverbinding voor woon-werkverkeer;
 • ontharding van de Kwarikweg met behoud van het fietspad, waardoor een betere natuurverbinding ontstaat tussen Groot Rietveld en Rietveld Kallo;
 • stimuleren van gebruik van spoor en water als alternatief voor transport langs de weg door aanleg van een nieuwe spoorterminal en onderzoek naar kade; 
 • hateren van duurzame criteria bij toewijzing terreinen.

Gelinkte projecten buiten CP ECA:

 • Fort Sint-Marie: MLSO voorziet afbraak aantal gebouwen + extra slikken en schorren;
 • maatregelen rond bruine kiekendief in landbouwgebied: onderzoek opties in Zwijndrecht;
 • het "Groenpool Linkeroever"-project van ANB.

Onderzoek naar potentieel fietsnetwerk rond de E34

In het kader van het op te maken RUP voor de heraanleg van de E34 ter hoogte van de Waaslandhaven, onderzoekt de Vlaamse overheid de mogelijkheden van het fietsnetwerk rond de E34. Daarbij wordt vooral gekeken naar hoe en waar veilige doorsteken over de E34 mogelijk zijn.

Op de kaart zie je de diverse opties die bekeken werden.

E34_website

Duurzame mobiliteit

Pendelbus Haven van Antwerpen

Hoe werkt de Pendelbus?

 • de Pendelbus rijdt elke dag, 24/7 en 365 dagen per jaar; 
 • de uren zijn afgestemd op ploegendiensten; 
 • als je werkgever aangesloten is bij de Pendelbus, kan je jouw plek eenvoudig reserveren via het online systeem; 
 • de Pendelbus rijdt zodra er 1 stoel gereserveerd is op jouw route. De grootte van de bus wordt aangepast volgens het aantal reservaties; 
 • je wordt afgezet + opgepikt aan de ingang van je bedrijf.

Niets dan voordelen!

 • iedereen kan er gebruik van maken, of je nu een vaste of tijdelijke werknemer bent, uitzendkracht, stagiair of sollicitant;
 • je draagt bij aan het oplossen van de mobiliteitsproblemen;
 • én je draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot;
 • je leert collega's uit de andere bedrijven in de haven kennen, zo kan je ervaringen uitwisselen en je werkdag écht afsluiten op een aangename manier.

Hier lees je meer over de Pendelbus Haven van Antwerpen.

Fietsverbindingen naar de haven

 • in het kader van de Oosterweelwerken werd een nieuwe fietsverbinding vanuit Zwijndrecht aangelegd, die ter hoogte van Waaslandhaven-Oost aansluit op de Keetberglaan en Canadastraat;
 • toekomstig fietspad en nieuwe fietsbrug naast spoorwegbrug E34 in Melsele;
 • toekomstige fietsverbinding naar De Bieshoek en Defensieve Dijk aansluitend op nieuwe fietsbrug en Keetberglaan;
 • in het kader van het GRUP E34 komt er ook een nieuwe fietsverbinding met het westen van de haven.

DeWaterbus

 • DeWaterbus vaart elke dag van het jaar, ook op zaterdag, zon- en feestdagen;
 • momenteel 8 haltes in de zone Hemiksem - Lillo, met elke 30 minuten een afvaart in beide richtingen; 
 • vanaf 2023 wordt een nieuwe halte in Burcht gebouwd; 
 • nieuw: na je tocht met DeWaterbus kan je binnenkort ook aan de halte vlot overstappen op een elektrische deelfiets van Donkey Republic.

Hier vind je alle info (incl. vaarschema's) over DeWaterbus.

Duurzame mobiliteit in Zwijndrecht

Hoppinpunten

De Hoppinpunten zijn een initiatief van de Vlaamse overheid, dat ook door gemeente Zwijndrecht gedragen wordt.

Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar je verschillende vervoersmiddelen kan combineren om van punt A naar punt B te gaan. Zo kan je er bijvoorbeeld overstappen van bus op trein, van tram op (deel)fiets, van auto op DeWaterbus,... Door verschillende vervoersmogelijkheden op dezelfde plek aan te bieden, stimuleren we het gebruik van duurzame vervoersmiddelen in de plaats van de eigen auto. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor minder fileleed en is bovendien gezonder.

Gemeente Zwijndrecht realiseert drie Hoppinpunten:

 • Zwijndrecht Dorp (ter hoogte van de kerk);
 • Zwijndrecht Station;
 • Burcht Kaai (westzijde van het Kaaiplein).

Autodelen in Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht promoot autodelen. Er zijn 2 manieren om gebruik te maken van autodelen:

 • particulier autodelen: jij of iemand uit je buurt stelt een eigen auto ter beschikking voor andere gebruikers. Meer info hierover vind je op www.autodelen.net.
 • autodelen via een professionele autodeelservice: deze aanbieders hebben hun eigen auto's. Je betaalt voor het gebruik van de wagen. In Zwijndrecht zijn er momenteel 2 aanbieders: Cambio en Autopartners Share. Beide initiatieven kunnen elkaar aanvullen. Je kan ze allebei gebruiken, zo wordt het aanbod van deelwagens dat je ter beschikking hebt nog groter. Wil je een kostensimulatie maken op basis van jouw gebruik? Deze calculator helpt je op weg: www.savewithcarsharing.be.

Deelfietsen in Zwijndrecht

Donkey_Republic

Ontwikkeling Fort Sint-Marie

Fort Sint-Marie in een notendop

 • grens Zwijndrecht-Kallo, aan de rand van het havengebied;
 • oudst bewaard gebleven fort van de binnenste fortengordel rond Antwerpen;
 • gebouwd op een 16de eeuwse fortensite waar de Brug van Farnèse werd gebouwd over de Schelde;
 • momenteel verlaten site, maar verschillende functies in het verleden;
 • eigendom Federale Overheid.

Herbestemming Fort Sint-Marie = troef voor Zwijndrecht én Kallo

MLSO en gemeente Zwijndrecht werken samen met diverse partners om er opnieuw een toegankelijke en multifunctionele site van te maken, met:

 • toegangspoort tot de Schelde;
 • uitbreiding recreatief aanbod regio:
  • wandel- en fietspad;
  • link met Defensieve Dijk en Halve Maan
 • historische beleving:
  • militair erfgoed (kazematten, onderwaterbatterij,...);
  • plechtigheid gestorven zeelieden
 • natuurbeleving:
  • groene, robuuste buffering;
  • link naar omliggende natuurgebieden zoals Groot Rietveld

Status van het project (oktober 2023)

Vooraleer het domein te verwerven, willen we meer inzicht in de bodemkwaliteit. Daardoor is bodemonderzoek nodig en loopt het project enige vertraging op. Zo'n bodemonderzoek biedt ook voordelen: doordat we nu rekening kunnen houden met de resultaten en aanbevelingen, zijn er meer garanties op een kwalitatief eindresultaat.

Toekomstbeeld

Fort Sint-Marie als:

 • versterking voor waardevolle natuur;
 • levendig erfgoed;
 • publieke ruimte;
 • havenmotor.

Door:

 • zinvolle invulling voor waardevolle historische gebouwen als de kazematten en blok operaties;
 • creaties van een bastiontoren met kantoorfunctie;
 • behoud van waardevolle natuur;
 • verleggen Sigmadijk: waardevol erfgoed zichtbaar maken (Brug van Farnèse, torpedoinstallatie), creatie van extra slikken en schorren, recreatiemogelijkheden op de dijk;
 • link met Defensieve Dijk en buffering industrieel/logistieke zone De Bieshoek: fiets- en wandelpad, onthaalpunten, natuurbeleving.

Eindbeeld_voorkeursscenario_Copyright_LAMA_Landscape_Architects

Maatschappelijke projecten: aanlegsteiger DeWaterbus - Burcht

De Waaslandhaven en het draagvlak voor de haven versterken is een van de opdrachten van MLSO. Daarom besliste de Raad van Bestuur eind 2021 om jaarlijks een budget van 2,5 miljoen euro vrij te maken voor de (co)financiering van maatschappelijke projecten die een link hebben met de duurzame ontwikkeling van de Waaslandhaven en/of bijdragen aan draagvlak voor de haven. in 2022, het eerste werkingsjaar van deze subsidie, werden 7 projecten geselecteerd, die in totaal 2,1 miljoen euro aan financiële ondersteuning ontvingen.

Een van de maatschappelijke projecten die MLSO ondersteunt is de nieuwe aanlegsteiger DeWaterbus in Burcht.

Gemeente Zwijndrecht realiseert samen met de Vlaamse Waterweg NV een nieuwe aanlegsteiger voor DeWaterbus. Die extra aanlegsteiger en halte vormen een bijkomende, vlotte verbinding voor woon-werkverkeer van en naar de haven voor de inwoners van Burcht en Zwijndrecht. Bovendien is DeWaterbus een populair vervoermiddel voor recreatieve tochten richting Kruibeke, Antwerpen en de haven.
Deze nieuwe waterverbinding zorgt voor minder auto's op de baan en draagt zo bij aan een betere verkeersdoorstroming.

De locatie voor de steiger en de steiger zelf moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en werd bepaald na consultatie van alle betrokken partijen. Er werd gekozen voor een trogbrug, zonder bovenbouw (zoals gebruikt voor de halte Fort Liefkenshoek).

Voorwaarden nieuwe aanlegsteiger:

 • breedte van het gangpad: 3 meter;
 • hellingspercentage: zo beperkt mogelijk, vandaar de schuine loopbrug;
 • sigmamuur tussen de steiger en de kerk wordt tegelijkertijd aangepast;
 • beperkte impact op de omgeving;
 • zo weinig mogelijk hinder voor gebruikers van het jaagpad.

Zien we jou nu zondag tijdens de Havenland Run & Walk?

Communicatie

Zondag, 12 november, is het zover: wandelaars en lopers kunnen zich uitleven tijdens de Havenland Run & Walk. Ontdek tijdens je tocht van 8, 12 of 21 km de diversiteit van het havengebied in de...

Lees meer…

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Havenland - 1001 x verwonderlijk

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met de haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Door het uitbouwen van het educatieve en recreatieve aanbod wil Havenland...

Lees meer…

Naar boven