MLSO ontvangt VCDO-certificaat

Op donderdag 16 september ontving Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) tezamen met 16 andere bedrijven het Voka Charter Duurzaam ondernemen. Het afgelopen jaar ondernam MLSO heel wat acties om haar eigen werking verder te verduurzamen. Ondertussen werd ook voor het komende jaar een actieplan opgesteld.

Het actieplan 2021 bevat opnieuw een aantal acties die de interne werking van MLSO verder verduurzamen, zoals aandacht voor duurzaamheid bij het afsluiten van nieuwe raamcontracten, of het herinrichten van een deel van de werkplekken waarbij extra aandacht gegeven wordt aan de inrichting van een stille ruimte en het inrichten van flexbureau's waar rechtstaand werk mogelijk is. Een aantal andere acties is gericht op onze werkomgeving: de Waaslandhaven en de bedrijven in de Waaslandhaven. Zo organiseerden we als een van de eerste acties uit het nieuwe actieplan onze zwerfvuilactie op 15 september. Maar ook onze deelname aan de Archeologiedagen in het kader van het verspreiden van informatie over de geschiedenis van het Waasland en de Waaslandhaven op 10 oktober valt hieronder. Andere acties zijn onder andere de organisatie van een jobevent in 2022, speciale maatregelen om de groenknolorchis te beschermen en een meting van de waterkwaliteit en biodiversiteit van de wadi in het Logistiek Park Waasland door middel van een participatief educatief traject.

Zo zetten we niet alleen in op een verdere verduurzaming van onze eigen werking, maar hopen we ook inspiratie te bieden aan de diverse bedrijven in de Waaslandhaven.

BAKEN - een landmark voor het Logistiek Park Waasland

Communicatie

Aan de rand van het Logistiek Park Waasland-fase West, op de grens tussen het havengebied en de polders, vind je sinds kort BAKEN. Dit kunstwerk van de hand van Niko Van Stichel en Lut Vandebos...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Zomertip: op ontdekking in Havenland!

Communicatie

Havenland: dat is het havengebied Antwerpen met haar omliggende gemeenten op de linker- en de rechteroever van de Schelde. Van natuur over cultuur en erfgoed tot educatie, mét een vleugje...

Lees meer…

Naar boven