Inzetten op duurzaamheid


De haven van Antwerpen wil een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid. MLSO, Port of Antwerp-Bruges en Alfaport Voka zetten zich hier, tezamen met de ganse havengemeenschap, gezamenlijk voor in.  
De 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad. Daarbij leggen we de focus op vijf SDG's waarin de haven van Antwerpen kan uitblinken:

  • SDG 3 - goede gezondheid en welzijn;
  • SDG 8 - waardig werk en economische groei;
  • SDG 9 - industrie, innovatie en infrastructuur;
  • SDG 11 - duurzame steden en gemeenschappen;
  • SDG 13 - klimaatactie.

Een zesde SDG ondersteunt deze vijf voorgaande: SDG 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Hoe we hier als havengemeenschap concreet mee omgaan vindt u hier.

Duurzaamheidsverslag

Het duurzaamheidsverslag dat Port of Antwerp-Bruges, MLSO en Alfaport Voka uitbrengen, bundelt de bijdragen die de ganse havengemeenschap levert aan de uitbouw van een duurzame haven. In 2021 werd het duurzaamheidsverslag omgevormd tot een volledig digitaal trendrapport. Daarin staan de gezamenlijke duurzaamheidsinspanningen van het havenplatform in het kader van de SDG's centraal. Het rapport wordt bovendien continu geactualiseerd. U ontdekt er niet alleen de recentste cijfers en trends, maar ook heel wat inspirerende projecten en cases van de verschillende bedrijven en organisaties in de haven van Antwerpen. 

0p 21 juni 2021 werd het nieuwe Trendrapport gelanceerd. U ontdekt het hierTrendrapport

Duurzaamheidsaward

De duurzaamheidsaward is een initiatief van Port of Antwerp-Bruges, Alfaport Voka en MLSO. De vakjury, samengesteld uit leden die op één na geen banden hebben met de haven van Antwerpen, beloont met deze award een project dat op een opmerkelijke manier bijdraagt aan de SDG's en op die manier ook andere bedrijven inspireert. Elk editie stelt een van de 5 focus-SDG's centraal. Voor de editie van 2021 was dat SDG 3: goede gezondheid en welzijn. Maar liefst 15 havenbedrijven dongen mee naar deze award. De vakjury selecteerde daaruit drie genomineerden. Samen met de puntentelling van de jury bepaalde het grote publiek via een online stemming wie de derde award wint: BASF Antwerpen met hun B-Fit@BASF programma. Dit project stimuleert het gezondheidsbewustzijn van de medewerkers op basis van de pijlers voeding, beweging en mentaal welzijn.


Winnaars vorige edities van de duurzaamheidsaward:

Duurzame projecten in de Waaslandhaven

Intern duurzaamheidsbeleid MLSO

Duurzaamheid zit ingebakken in het DNA van MLSO. Niet alleen zijn er de participaties in Ecluse en Wind aan de Stroom, ook voor het recent volledig ingevulde Logistiek Park Waasland (Verrebroek) trekt MLSO de duurzame kaart. Naast de inspanningen op het vlak van mobiliteit, natuur en erfgoed, verduurzaamt MLSO haar interne werking steeds verder.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Sinds oktober 2020 neemt MLSO officieel deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Voor de periode 2020-2021 werden in totaal 18 acties gedefinieerd en elk van die acties werd toegewezen aan de corresponderende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Bij de eindevaluatie op 27 mei 2021 bleek dat 16 van de 18 acties uitgevoerd werden. De overige twee konden in 2021 niet plaatsvinden wegens de geldende coronamaatregelen. Op donderdag 16 september 2021 ontving MLSO, samen met 16 andere bedrijven het VCDO-certificaat. Voor de periode 2021-2022 werd een nieuw actieplan opgesteld, dat volop uitgevoerd wordt. Enkele van de acties hieruit zijn de zwerfvuilactie in de Waaslandhaven op 15 september 2021, en de deelname aan de Archeologiedagen op 10 oktober 2021.

Diversiteitscharter

In september 2020 ondertekende MLSO het diversiteitscharter van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Daarmee engageert MLSO zich tot een actief diversiteitsbeleid: zo krijgt iedereen die initiatief toont gelijke kansen op een uitdagende job en een boeiende duurzame loopbaan, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, huidskleur, geaardheid of religieuze overtuiging.

Sociale economie

MLSO doet op regelmatige basis een beroep op partners uit de sociale economie voor groenwerken en -onderhoud, zoals in het Logistiek Park Waasland. Maar ook voor opruimacties van sluikstort in de Waaslandhaven roept MLSO de hulp in van dergelijke partners. Zo zetten we niet alleen in op het rein houden van de Waaslandhaven, maar ondersteunt MLSO ook de duurzame tewerkstelling van kwetsbare groepen en draagt MLSO bij aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van bijvoorbeeld langdurig werklozen.

Duurzaam kantoorgebouw 

Bij de uitbreidings- en renovatiewerken aan het MLSO-kantoorgebouw enkele jaren geleden, koos MLSO voor duurzame materialen en technieken. Ondertussen werden nog bijkomende investeringen gedaan:

Wind aan de Stroom

Milieu Economie Duurzaamheid

Wind aan de Stroom is een initiatief van Port of Antwerp-Bruges en MLSO, waarvoor in 2007 reeds de eerste stappen gezet werden. Streefdoel is om tegen 2025 50 windturbines te plaatsen, waarbij er...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

En de winnaar van de Sustainable Port Award 2023 is...

Communicatie Duurzaamheid

... Victrol! Het project 'CCUS Shipping: CO2 vervoeren' werd door de eindjury tot winnaar bekroond. De beslissende factor was de mate van vernieuwing, samenwerking én de vooruitstrevende...

Lees meer…

Naar boven