Kerncijfers 2022


Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2022.

Het volledige jaarverslag 2022 vindt u hier.

Kernindicatoren MLSO: Concessies in 2022

Verhouding erfpacht - concessies (in m2). De laatste jaren worden voor nieuwe terreinen enkel nog concessies uitgegeven.

Verhouding_concessies_erfpacht/ Ground leasing-concessions ratio

Kernindicatoren MLSO: directe tewerkstelling Waaslandhaven in 2022

Eind 2022 verschafte de Waaslandhaven - volgens de enquête die we jaarlijks uitvoeren - werk aan 22.086 vte (voltijds equivalenten, directe tewerkstelling). 6.930 vte is tewerkgesteld in Zwijndrecht, 15.156 vte is aan het werk in Beveren. Inclusief contractors komt het cijfer op 25.070 mensen. De groep contractors beschouwen we als 'indirecte tewerkstelling'. Andere vormen van indirecte tewerkstelling zijn transporteurs, toeleveranciers, veiligheidsagenten, tuinonderhoud, catering,...

Voor de raming van de indirecte tewerkstelling in de haven van Antwerpen rekent de Nationale Bank van België (NBB) met een factor directe tewerkstelling x 1,26 (laatste beschikbare factor is voor balanscijfers 2020). Hiervan vertrekkend stijgt de geraamde totale tewerkstelling in de Waaslandhaven van 47.931 vte in 2021 naar 49.913 vte in 2022.

Directe tewerkstelling (vte) / Direct employment (FTE)

Waaslandhaven - trafiekcijfers zeevaart in 2022

Waaslandhaven: aantal zeeschepen in 2022.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Aantal_zeeschepen_aankomst Waaslandhaven / Number of seagoing vessels (left bank of the Scheldt)

Waaslandhaven - trafiekcijfers binnenvaart in 2022

Waaslandhaven: binnenvaart in 2022.
Verhouding Scheldesteigers (linker-Scheldeoever) - linker-Scheldeoever achter de sluizen - Deurganckdok

Binnenvaart Linkeroever: haveninterne reizen (ton) / Left bank inland shipping: port internal traffic (tonnes)

Waaslandhaven - trafiekcijfers goederenverkeer in 2022

Evolutie maritieme trafiek LSO (miljoen ton) / Evolution of Maritime traffic in the left bank (million tonnes)

Goederen per dok (Waaslandhaven) / Goods per dock (left bank)

Goederen per soort (Waaslandhaven) / Goods per type (left bank)

Totaal goederen volume in ton (Waaslandhaven) / Total good by volume in tonnes (left bank)

Maritieme goederen (in ton) door sluizen linker-Scheldeoever en totaal / Maritime goods (in tonnes) via left bank locks and total

Zeegoederenvolume per aard (Waaslandhaven) / Seagoing goods volume per type (left bank)

Procentueel verloop goederen per aard (Waaslandhaven) / Percentage of mouvement of goods per type (left bank)

Verdeling maritieme trafiek vaargebied bestemming / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of destination

Verdeling maritieme trafiek vaargebied oorsprong / Distribution of left bank maritime traffic to shipping area of origin

Trafiek Waaslandhaven per goederensoort (ton) / left bank: traffic per goods type (tonnes)

Maritieme trafiek Waaslandhaven volgens aard van de goederen (in ton) / left bank: maritime traffic according to type of goods (tonnes)

Jobbeurs Beveren op 23 april: schrijf je bedrijf nu in!

Economie Communicatie

Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers? Op dinsdag 23 april 2024 organiseren EGTS Linieland van Waas en Hulst en haar partners opnieuw de jobbeurs in het Freethielstadion in Beveren. De...

Lees meer…

Logigrid

Economie Energie Duurzaamheid

Logistiek Park Waasland werd eind 2019 geselecteerd voor het proefproject Logigrid van VIL en Flux50. Logigrid onderzoekt hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen tot de elektrificatie van de Vlaamse...

Lees meer…

Bedrijventerreinmanagement Logistiek Park Waasland

Mobiliteit Milieu Economie

Voor het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland werd in 2017 gestart met bedrijventerreinmanagement (BTM). De deelname aan bedrijventerreinmanagement is een van de voorwaarden om een...

Lees meer…

Naar boven