Tarieven 2024 concessies en erfpachten

Port of Antwerp-Bruges en Maatschappij Linkerscheldeoever kozen er in onderling overleg voor om de tarieven aan te passen aan de consumptieprijsindex zoals die door Statbel uitgegeven werd op 30 augustus van dit jaar. De concessievergoedingen voor domeinconcessies worden daarom per 1 januari 2024 verhoogd met het reële inflatiepercentage van de consumptieprijzenindex: 4,09%.

De Raad van Bestuur keurde op woensdag 4 oktober 2023 de tarieven voor 2024 goed voor concessies en erfpachten. U kunt ze hieronder lezen en downloaden. Heeft u hierover vragen, contacteer ons via info@mlso.be

Naar boven