Raad van Bestuur & Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever: het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf Antwerpen, de gemeente Beveren, de gemeente Zwijndrecht en Interwaas.
De Raad van Bestuur is een verplicht orgaan dat bestaat uit bestuurders die verkozen worden door de Algemene Vergadering.
Maatschappij Linkerscheldeoever wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit 12 bestuurders en 2 bestuurders met raadgevende stem:

 • 2 bestuurders namens het Vlaams Gewest
 • 4 bestuurders namens het Havenbedrijf Antwerpen
 • 3 bestuurders namens de gemeente Beveren
 • 2 bestuurders namens de gemeente Zwijndrecht
 • 3 bestuurders namens Interwaas

De voorzitter en een ondervoorzitter worden gekozen uit de bestuurders die zetelen namens de gemeente Beveren, de gemeente Zwijndrecht en het Havenbedrijf Antwerpen en een ondervoorzitter wordt gekozen uit de bestuurders die zetelen namens Interwaas.

Ook de directeur en adjunct-directeur van MLSO maken deel uit van de Raad van Bestuur. De adjunct-directeur is aangeduid als secretaris van de Raad van Bestuur.

Bovenaan van links naar rechts: Peter Van de Putte (directeur), Freddy Aerts, Miet Deckers, André Van de Vyver, Guy Janssens, Danny Van Hove, Kris Herremans
Onderaan van links naar rechts: Els Jennen (secretaris), Boudewijn Vlegels, Marc Van de Vijver, Laura Staut, Lieve Truyman, Jackie Joossen

niet op de foto: Bram Massar, Jacques Vandermeiren, Koen Kennis

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt elke 6 jaar opnieuw samengesteld en volgt hiermee de cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen. De Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 27 maart 2019 stelde de leden aan van de Raad van Bestuur voor de bestuursperiode 2019 - 2024. Later in het voorjaar vaardigde het Havenbedrijf Antwerpen nieuwe bestuurders af. Deze wijziging is ingegaan na de jaarvergadering van 12 juni 2019.

Bestuurders namens de gemeente Beveren:

 • de heer Boudewijn Vlegels (voorzitter)
 • mevrouw Laura Staut
 • de heer Bram Massar (bestuurder met raadgevende stem)

Bestuurders namens Port of Antwerp-Bruges:

 • de heer Jacques Vandermeiren (ondervoorzitter)
 • de heer Koen Kennis
 • mevrouw Jackie Joossen
 • de heer Guy Janssens

Bestuurders namens Interwaas:

 • de heer Marc Van de Vijver (ondervoorzitter)
 • mevrouw Lieve Truyman
 • de heer André Van de Vyver

Bestuurders namens de gemeente Zwijndrecht:

 • de heer Kris Herremans
 • de heer Danny Van Hove (bestuurder met raadgevende stem)

Bestuurders namens het Vlaams Gewest:

 • de heer Freddy Aerts
 • mevrouw Miet Deckers

Werking Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vergadert minstens twee keer per jaar. De gewone Algemene Vergadering (AV)  komt ieder jaar bijeen in de loop van het eerste semester van het boekjaar (juni) om de jaarrekening van het voorbije boekjaar te bespreken. Daarnaast wordt nog minstens 1 Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) belegd in de loop van het laatste trimester van het boekjaar (december) over de begroting van het volgende boekjaar, de strategie die MLSO moet volgen en de acties die daaruit voortvloeien.
Lees hier de meest recente verslagen. 

Bent u specifiek op zoek naar een ouder verslag? Laat het ons weten via info@mlso.be.  We bezorgen het u digitaal.

Werking Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van MLSO beschikt over alle bevoegdheden die niet exclusief zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur komt 10 keer per jaar samen. Ze vergaderen maandelijks, behalve tijdens het zomerverlof. 

Lees hier de meest recente verslagen. 

Bent u specifiek op zoek naar een ouder verslag? Laat het ons weten via info@mlso.be. We bezorgen het u digitaal.

Naar boven