Visie, missie & kernwaarden


De visie, missie en kernwaarden omvatten de ziel en de identiteit van onze organisatie. In lijn met de algemene, statutair en wettelijk bepaalde doelstelling heeft MLSO in 2014 voor het eerst een visie, missie en kernwaarden opgesteld. Deze werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 september 2014.

Visie

Samen met haar partners zal Maatschappij Linkerscheldeoever in 2030 duurzame toegevoegde waarde en tewerkstelling optimaal ontwikkeld hebben in de Waaslandhaven, deel van de haven van Antwerpen.

Missie

Als opdrachthoudende vereniging, streeft MLSO via grondbeleid, industrialisatiebeleid en subregionaal beleid naar duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling in het havengebied van de linker-Scheldeoever. MLSO kanaliseert de behoeften van stakeholders, organiseert gepaste acties en doet samenwerken. 

Op deze manier zet MLSO in op een optimale context voor economische ontwikkeling voor bedrijven, en stimuleert ze de welvaart en het welzijn van de burgers in het Waasland en daarbuiten. MLSO laat zo zien dat haven en omgeving elkaar kunnen versterken en creëert hierdoor draagvlak. 
Haar unieke positie vult ze in door te streven naar een evenwicht tussen de belangen van de haven van Antwerpen en het Waasland.
MLSO, als flexibele, betrouwbare en toegankelijke dienstverlener, neemt hierbij de rol op van:

  • Co-creator: samen met partners actief sociaal-economische meerwaarde creëren
  • Facilitator: mogelijk maken dat bedrijven zich enkel moeten richten tot hun kerntaken
  • Communicator: informeren en in dialoog treden met bedrijven en samenleving
  • Integrator: dankzij haar helikopterview de juiste actoren samenbrengen om tot succesvolle realisaties te komen

Kernwaarden

Deze kernwaarden omschrijven het best hoe wij als organisatie willen overkomen bij interne en externe klanten:

  • Stakeholdergericht
  • Vertrouwenwekkend
  • Wezenlijk bijdragen
  • Lange-termijn-focus

Binnen het MLSO-team worden deze kernwaarden aangevuld met twee overkoepelende waarden:

  • Integriteit
  • Teamspeler zijn
Naar boven